Skład opału top w okolicy Glinno

Skład opału Skład paliwa – Lisówka & Sołacz Peczala (2017) pokazuje, że skład paliwa węgla…