Opłacalne ogrzewanie kostką węglową ze skład opału w Poznaniu.

Skład opału Czy polski węgiel jest najtańszym magazynowanym węglaem opałowym? Skład opału Palenisko to pierścień…